Dostawa

Cennik dostawy

1. Wysyłka kurierem FedEx (przedpłata przelewem lub online) - koszt 14,50 zł

2.  Poczta Polska list polecony ekonomiczny (wysyłki w pn. i czw.): 8,50 zł

3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy na ul. Głowackiego 90 (po wcześniejszym ustaleniu) w Wojkowicach - bezpłatnie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Niniejsza Polityka Prywatnosci określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy PIRAF, prowadzony pod www.piraf.com.pl (dalej zwaną Witryną) przez Piraf – Piotr Pawlak z siedzibą w 42 – 580 Wojkowice ul. Głowackiego 90, dalej zwanego Sklepem internetowym.
 
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatnosci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 
Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 00159322 oraz 00159188.
 
Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
 
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu internetowego. Wykorzystane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwo hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 
W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. Logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. Elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. Adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te bądą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
 
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
 
 1. nazwisko i imię,

 2. adres zameldowania na pobyt stały,

 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

 4. adres poczty elektronicznej,

 5. numer telefonu

 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu : piraf@piraf.pl, numeru telefonu 32 769 51 35
 
Marketing Sklepu internetowego
 
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e – mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów „Piraf”. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 
Udostępnianie informacji
 
W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujacych podmiotów: Flockenhaus GmbH & Co. KG Frankfurter Str. 5 36124 Eichenzell Fulda Germany, Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
Środki techniczne i Państwa obowiązki
 
Sklep internetowy dokłąda wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
 
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególnosci muszą Państwo zachować w poufności login i hasło Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
 
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących im praw?
 
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adres e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: piraf@piraf.pl Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do zadania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: piraf@piraf.pl
 
Inne strony internetowe
 
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie jak strony internetowe działające niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne pliki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać sie. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 
Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: piraf@piraf.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji: Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90 42 – 580 Wojkowice.
 

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez

PIRAF Piotr Pawlak

Od 25.05.2018

 

 1. Pojęcia użyte w tej informacji

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

PIRAF – PIRAF Piotr Pawlak z siedzibą w 42 – 580 Wojkowice, ul. Głowackiego 90, NIP: 625 106 58 04, REGON: 271957802.

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

 

 1. Twoje dane osobowe

 

PIRAF wykorzystuje następujące dane o Tobie:

 1. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie PIRAF: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;
 2. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;
 3. dane zbierane automatycznie przez firmę PIRAF za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

 

 1. Twój administrator danych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest PIRAF.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 

 1. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z PIRAF (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 2. realizacja zawartej z PIRAF umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na PIRAF w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
 4. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez PIRAF (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrzne cele administracyjne PIRAF, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego PIRAF (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
 6. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

 

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

 1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

 1. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;
 2. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:

- producenta oprogramowania, świadczącego też wsparcie techniczne – firmie PIRAF;

- podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta;

- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych ;

- podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne;

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

 

 1. Czas przechowywania Twoich danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec PIRAF mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem obsługi serwisowej dotyczącej programu na koniec bieżącego roku księgowego.

 

 1. Przekazywanie Twoich danych poza UE

 

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

 

 1. Twoje prawa

 

Masz prawo:

 1. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: klienci@piraf.pl;

 

 1. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);

 

 1. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);

 

 1. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);

 

 1. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);

 

 1. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO). Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: klienci@piraf.pl;

 

 1. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę PIRAF.

 

 1. Kontakt z nami

 

W razie pytań skontaktuj się z nami: klienci@piraf.pl